MENÜ
0

2500 TL üzeri alışverişe - KARGO ÜCRETSİZ

BAYİ GİRİŞİ
Alışveriş Sepetim
0 Ürün 0.00 TL

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)' nın, SATICI' ya ait “www.ceyizdunyasi.com.tr” elektronik ticaret internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI' ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, bu sözleşmeyi İNTERNET SİTESİ' nde onayladıktan sonra, ALICI’ nın sipariş verdiği Ürün(ler)' in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

1.  TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.2. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

Ünvanı  : Çeyiz dünyası İSMAİL HEPOKUR

Adres :  SAHİBİATA MH. VAKIFLAR BEDESTEN ÇAR. No:36 MERAM KONYA

Telefon : 0332 351 11 84

E-Posta : İhepokur@hotmail.com 

 

1.3.  ‘ALICI (TÜKETİCİ)’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

 

Adı, Soyad / Ünvan  :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

2.  TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İNTERNET SİTESİ : SATICI’ ya ait internet (web) sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL / ÜRÜN : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ifade eder.

 

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme, ALICI’ nın tüketici olması durumunda, SATICI’ ya ait İNTERNET SİTESİ üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda ise taraflar arasında TBK ve TTK’ nın ilgili maddeleri uyarınca genel hükümler uygulanacak olup, ALICI lehine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerinden kaynaklanan kurallar uygulanmayacaktır. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda, ALICI TBK, TTK ile bu sözleşmede tacir olma durumu halinde uygulanacak hükümleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme Alıcı' nın , internet sitesi üzerinden vermiş olduğu siparişin onaylandığı andan itibaren imzalanmış sayılır ve yürürlüğe girer.

 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER, FİYAT, ÖDEME, TESLİMAT VE FATURABİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı: Nakit / Kredi Kartı (Nakit/Taksit) / HAVALE-EFT / Kapıda Ödeme işlemlerinden biri uygulanarak alınmıştır. Ödeme türüne ait kayıtlar site veritabanında tutulmaktadır.

Yukarıdaki bölümde alıcının bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Alıcı' nın bankası kampanyalar düzenleyerek alıcının seçeceği taksit adedi' nin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı' nın bankası' nın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Alıcı' nın havale yolu ile yapacağı alışverişlerde 3 iş günü içinde siparişin ödemesi yapılmadığında sipariş sistem tarafından iptal edilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak tüm sorumluluklar müşteriye aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra alıcı, işleme ait dekont örneğini “İhepokur@hotmail.com” E- posta adresine iletmelidir ya da iletişim sayfamız üzerinden tarafımıza hangi banka ve işlem numarası ile ödeme yaptığının bilgisini vermekle mükelleftir. 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’ nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo ücreti alışveriş sepetinde belirtilmekte olup anlaşmalı olduğumuz fiyatlar üzerinden yapılmaktadır ve gerekli kargo ödeme tutarı sistemde kayıtlı tutulmaktadır.

Ayrıca kargo şirketleri tarafından sunulan kapıda ödeme hizmeti için alınan bedel tamamıyla kargo şirketi ile müşteri arasında doğan hukuki ilişkinin bir sonucudur. Satıcı bu ücret ve ücretin iadesi hususunda hiçbir sorumluluğu kabul etmez. İşbu sözleşmenin akdedilmesi ile alıcı bu hususu kabul ettiğini beyan eder.

 

6. GENEL HÜKÜMLER

 6.1. İşbu sözleşme SATICI ile ALICI arasında düzenlenmiştir. ALICI’ nın tüketici olması durumunda işbu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenen hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

6.2. Alıcı , Satıcı’ ya ait internet sitesine üye olurken yahut sipariş oluşturma , iptal ve/veya teslimat süreçlerinin idame ettirilebilmesi için bizatihi verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve kişisel sipariş bilgilerinin kendisine ait olduğunu , Satıcı’nın bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’ nın ilk bildirimi üzerine derhal , nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda ise TBK, TTK ve işbu sözleşmede tacirlere uygulanmak üzere düzenlenen hükümler uygulama alanı bulacaktır. ALICI tacir olması halinde ya da toplu alımlarda bu sözleşmede tüketici lehine düzenlenen hükümlerin kendisine uygulanmayacağını kabul ve beyan eder.

6.4. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI' dan alış-veriş yapamaz. İnternet sitesi üzerinden 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler tarafından mesafeli satış sözleşmesi kurulması için yapılacak girişimler sebebiyle SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.5. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme' nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ' nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ' nin ilgili sayfaları kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

6.6. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi ve önceden yapılacak yazılı bildirim ile ek 10 günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.7. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda taraflar ayrıca bir teslim süresi kararlaştırılabilir. Bu durumda tacir olan ALICI ayrıca kararlaştırılan sürede ürünleri teslim almayı kabul ve beyan eder.

6.8. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden sonra başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine iade edilir.

6.9. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.10. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik ederek yerine getirebilir.

6.12. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu  mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.Bakalara ait tüm işlemlerden doğan sorumluluklar Alıcı’ya aittir.

6.13. ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@juzenna.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından hesap bilgileri bildirilmediği müddetçe SATICI temerrüde düşmeyecek olup, SATICI’nın temerrütten doğan sorumluluğuna gidilemeyecektir.

6.14. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler ile yasal ve idari düzenlemeler sebebiyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından  siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine iade edilir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI' nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan veya kullanımdan kaynaklanan mahsup hakları saklıdır. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda ise yaşanan mücbir sebepler ile yasal ve idari düzenlemeler sebebiyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilmemesi ALICI’ ya sözleşmeden dönme hakkı vermez. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda TBK ve TTK’ nda düzenlenen genel hükümler uyarınca sözleşmeden dönme hakkı kullanılabilir.

6.15. ALICI ile işbu sözleşmenin kurulması ancak teslimat adresi olarak Türkiye coğrafi sınırlarının gösterilmesiyle mümkün olacaktır. ALICI teslimat adresi olarak Türkiye coğrafi sınırları dışında bir yeri göstermesi durumunda, işbu sözleşme kurulmayacak olup, bu konuda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluk taşımayacağı ALICI tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

6.16. SATICI’ nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.17. SATICI kanundan ve bu sözleşmeden kaynaklanan fesih ve sözleşmeden dönme hakkını ALICI’ nın bildirmiş olduğu e-posta (mail) adresine bildirimde bulunarak kullanabilir. Buna ilişkin irade beyanının SATICI tarafından ALICI’ ya ait e-posta adresine gönderilmesi ile birlikte bu irade beyanının hüküm ve sonuçlarını doğuracağını ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.18. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve bu hususu kargo görevlisi ile birlikte düzenleyeceği hasar tespit tutanağı ile tespit ettirecektir. Kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenlettirmediği takdirde ALICI sözleşme konusu mallar hakkında hasar ve ayıp iddiasında bulunamayacak, Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.19. ALICI’nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda malların ayıplı olması halinde TBK ve TTK genel hükümleri uyarınca ayıba ilişkin hükümler uygulanacağını kabul ve beyan eder.Tacir olan ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve bu hususu kargo görevlisi ile birlikte düzenleyeceği hasar tespit tutanağı ile tespit ettirecektir. Kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenlettirmediği takdirde ALICI sözleşme konusu mallar hakkında hasar ve ayıp iddiasında bulunamayacak, Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

6.20. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmesini ALICI’ dan talep edebilir. ALICI’ nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. Bu durumda ALICI SATICI’ dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.

6.21. Yapılan satışta ödül puanı uygulaması olduğu takdirde, ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri- tutarı SATICI tarafından ALICI' dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI' ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

6.22. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesine verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.23. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ ya ait olacaktır.

6.24. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.25. ALICI tarafından satın alınan tescilli ürün/ürünlerin tescilden doğan hakları; tescilli ürünün kopyalanması, çoğaltılması ve tescilden doğan hakların diğer tüm sebeplerle zedelenmesi gibi hukuka aykırı fiillerin ALICI’ dan kaynaklanması suretiyle meydana gelecek tecavüzlerden ALICI sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. SATICI’ ya karşı ALICI’nın söz konusu tescilli ürünlerin izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6.26. SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.27. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’ nın ALICI’ dan tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.28. ALICI, ödeme sırasında herhangi bir sebeple temerrüde düştüğü takdirde; ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.  CAYMA HAKKI

7.1. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca cayma hakkı kullanılabilmesi için ALICI’nın tüketici olması gerekmektedir. ALICI ancak bu şartlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerinden kaynaklanan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda TBK ve TTK’ nda düzenlenen genel hükümler uyarınca ALICI tarafından sözleşmeden dönme hakkı kullanılabilir. ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda TBK ve TTK’ nda düzenlenen genel hükümler uyarınca SATICI’ nın tek taraflı sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.

7.2. ALICI’ nın tüketici olması halinde; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanılması halinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.3. ALICI’ nın tüketici olması halinde; cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 

7. A. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’ nın tüketici olması halinde, kullanılmamış olsa dahi ALICI’ nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim ve tüm türevleri, tek kullanımlık ürünler, şekil değişikliğine uğramış ürünler, tahrip edilmiş ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, ALICI’ ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde teslim edilen malların iadesi Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kişisel kullanım ürünleri, iç giyim ürünleri, vb. ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Yine genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’ nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde de Cayma hakkı kullanılması mümkün değildir.

 

8.  GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİHAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1. Satıcı juzenna, üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK’ ye hem de 2016/679 AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne tabidir. juzenna, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve www.juzenna.com platformundan erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu mesafeli satış sözleşmenin bir parçasıdır.

8.2. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ' nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

8.3. ALICI' nın İNTERNET SİTESİ' ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından  muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan- olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

8.4. ALICI SATICI' ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI' nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına ait iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI' ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

8.5. İNTERNET SİTESİ' ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI' nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI' ya aittir.

8.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği  yapma  hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ' nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

8.7. İNTERNET SİTESİ' nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

9.  KANUNİ BAŞVURU YOLLARI ve YETKİ

9.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda ALICI’ nın tüketici olması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, ALICI’ nın tacir olması halinde ya da toplu alımlarda ise taraflar arasından TBK ve TTK’ nın ilgili hükümleri uygulanır.

9.2. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, ALICI’ nın tüketici olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

9.3. Ticari amaçla yapılan ve ALICI’ nın tacir olduğu halde işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda KONYA İcra Daireleri ve Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

9.4. İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

 

10. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu SÖZLEŞME' den doğabilecek ihtilaflarda SATICI' nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. YÜRÜRLÜK

11.1. ALICI, 11 (on bir) maddeden ibaret işbu SÖZLEŞME' de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde Sitede yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün' lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını sitede elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

11.2. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu SÖZLEŞME, ALICI' nın SATICI' ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

11.3. Ön bilgilendirme metni işbu sözleşmenin bir parçasıdır ve sözleşmeden önde yer almaktadır. ALICI' nın, internet üzerinden mesafeli satışta onay kutusunu tıklamasıyla, telefon aracılığıyla mesafeli satışta kendisinin bildirdiği mail adresine gönderilen ön bilgilendirme forumunu okuyup kabul ettiğine dair beyanını eposta aracılığıyla iletmesiyle satış sözleşmesinin kurulmasından önce ön bilgilendirmenin okunduğu ve işbu metnin ardından gelen satış sözleşmesinin taraflar arasında geçerlilik kazandığı taraflarca kabul edilir.

11.4. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait gerekli aşamaları ve teyitleri tamamladığı takdirde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI : ÇEYİZ DÜNYASI İSMAİL HEPOKUR

ALICI  :

TARİH :

 

ÇEYİZ DÜNYASI

ÇEYİZ DÜNYASI

alüminyum profil alüminyum ekstrüzyon profilleri alüminyum korkuluk aksesuarları aluminium profile aluminium extrusion aluminium accessories konya promosyon konya reklam ajansı sodyum bikarbonat potasyum bikarbonat amonyum bikarbonat